TR | EN

E.C.A

Geri
E.C.A. PRESDÖKÜM SANAYİİ A.Ş.
 
E.C.A.  Elginkan Topluluğu bünyesindeki üç kurucu yatırım ve finansman kuruluşundan biri konumunda. Ayrıca Topluluk bünyesindeki diğer 16 şirkette de iştiraki bulunuyor.
 
Aynı zamanda bu alanda fabrika kurmak ve işletmek,konuyla ilgili olarak her türlü ham ve yarı mamül maddeleri veya imal edilmiş eşyayı ithal ve/veya ihraç etmek de faaliyet alanı kapsamına giriyor.
 
Ayrıca şirketin faaliyet alanında şunlarda bulunuyor;
 
-Fabrika,Marka,Patent gibi hak ve imtiyazların,ruhsatnameler ve muafiyetlerin ardılı olarak,bu hakların kafesine sahip olmak.
 
-Her nevi ticari malı ithal veya ihraç etmek ve bunların ülke dahili yada haricinde alım satımlarıyla veya komisyonculuğuyla uğraşmak.
 
-Her türlü sınai işleri yapmak, fabrika ve imalathaneler kurmak ve işletmek veya kurduğu tesisleri ihraç edip kar sağlamak ve bunun gibi işlerle meşgul olarak hakiki ve hükmi şahıslarla iştirakler oluşturmak.
 
-Mamüllerini veya hariçten satın alacağı yada ithal edeceği malı, toptan olduğu gibi pereknde olarak da satmak satış mağazaları, teşhir salonları kurup, işletmek.   
 

http://www.eca.com.tr

E.C.A. Mobil

EMAR Teknisyen

E.C.A. Akıllı Cihazlar