TR | EN

Etik Kurallarımız

Geri

ETİK KURALLARIMIZ

Elginkan Topluluğu ilkelerini esas alan EMAS Makina Sanayi A.Ş. etik davranış kuralları aşağıda tanımlanmıştır;

  • Şeffaf iletişim; dürüstlük ve tarafsızlık

Tüm iş süreçlerimizde ve tüm iç ve dış paydaşlarımız ile olan ilişkilerimizde Elginkan Topluluğu doğruluk ilkesi doğrultusunda hareket eder, doğruluk ve şeffaf iletişim değerimiz ile tüm paydaşlarımızda güven oluştururuz. Yaptığımız işlerde dürüst ve tarafsız davranırız.

  • Ayrımcılık yapmama

Tüm iç ve dış paydaşlarımıza adil davranırız; dil, din, ırk, cinsiyet, ikamet ayrımı gözetmeyiz.

  • Fırsat eşitliği

Tüm işe alım, yetkilendirme, atamada ve kişisel gelişime ilişkin iş süreçlerimizde fırsat eşitliğini gözetiriz.

  • Yasalara saygı

Tüm iş süreçlerimizi hizmet sunduğumuz pazarların yasal mevzuat ve standartlarına uygun yönetir; yasal düzenleyici kurum ve kuruluşlara doğru, tam ve anlaşılabilir bilgileri zamanında sunarız.

  • Kurum imaj ve itibarının sağlanması

Tüm çalışanlarımız Elginkan Topluluğu ve EMAS’ın bir temsilcisi olarak ECA markası, EMAS kurum imaj ve itibarının oluşturulması ve geliştirilmesini destekler, imaj itibarın korunmasını sağlar ve zedelenmemesi konusunda kendi ve diğer çalışanların davranışlarını kontrol eder.

  • Şirket çıkarlarına uygun davranış

İş ile ilgili faaliyetlerimizde tarafsız değerlendirmelerde bulunarak, kişisel çıkarlardan ziyade şirket çıkarlarını ön planda tutarız.

  • Gizlilik

Şirketimiz, çalışanlarımız ve üçüncü şahıslara ait her türlü belge ve bilginin gizliliğine önem veririz. Kurumsal ve kişisel bilgileri gizli tutar, fikri ve sınaî mülkiyet haklarına saygı gösteririz.

  • Yolsuzluk ve rüşvet ile mücadele

Yolsuzluk ve rüşvete tolerans göstermeyiz. Haksız rekabetten kaçınır, yasalar ve etik kurallar doğrultusunda rekabet ederiz.

  • Toplum ve çevreye saygı

Topluma ve çevreye saygılıyız. Faaliyetlerimizi topluma ve çevreye karşı sorumluluk bilinciyle yürütürüz.

 

E.C.A. Mobil

EMAR Teknisyen

E.C.A. Akıllı Cihazlar