TR | EN

Entegre Yönetim Sistemi Politikası

Geri

Entegre Yönetim Sistemi Politikası

EBEDİ MÜESSESE ülküsü ile bütün varlığını kurduğu ELGİNKAN VAKFI‘na vakfeden KURUCULARIMIZ ve ELGİNKAN TOPLULUĞU üyesi olan EMAS’ın amacı Isıtma ve soğutma sektöründe ürün ve hizmet alanında yurt içinde lider, yurt dışında da tercih edilen bir marka olarak ebedi müessese ve dünya şirketi olmaktır. 

Elginkan Topluluğunun bir kuruluşu olan ve Isı Sektöründe faaliyet gösteren EMAS A.Ş.’nin başta ana faaliyet konusu gaz yakan cihazlar olmak üzere, faaliyet gösterdiği tüm alanlarda; 

  • Tüm üretim ve hizmet süreçlerinde kalitesi ile yüksek kaliteli, güvenilir ve ulusal ve uluslararası standartlara uygun ürün ve hizmetler sunarak müşteri memnuniyetini sağlamayı
  • Paydaşların ihtiyaç ve beklentilerini doğrultusunda süreçlerimizi oluşturmayı, güvenilir ve sürdürülebilir bir şirket olmayı
  • Kalite, Çevre ve İSG faaliyetlerimiz ve stratejik amaçlarımıza ulaşmada karşımıza çıkabilecek risk ve fırsatları etkin bir biçimde yöneterek tüm süreçlerimizi ve performanslarını sürekli iyileştirmeyi,
  • Faaliyetlerimiz sonucu Çevre kirliliğine yol açan etkilerimizi tespit ederek, ortadan kaldırmayı veya azaltmayı ve böylelikle çevrenin korunması ve iyileştirilmesini sağlamayı,
  • “Sıfır İş Kazası” hedefimiz doğrultusunda çalışma ortamımızın iş sağlığı ve güvenliğini sağlamayı ve iş kazalarını önlemeye yönelik tedbirler almayı
  • Çalışanların farkındalık ve yetkinliklerini artırarak, etkin bir iletişim ortamı içinde bağlılık ve aktif katılımını sağlamayı
  • Faaliyetlerimiz, ürün ve hizmetlerimiz ile ilgili tüm yasal şart, standart, Elginkan Topluluk yönetmelikleri ve uymayı taahhüt etmiş olduğumuz diğer şartları yerine getirmeyi
  • Tüm faaliyetlerinde ortaya çıkan bilginin güvenliğini ve iş sürekliliğini sağlamayı,
  • Teknolojik gelişmeleri takip ederek ürün/hizmet/proseslerimizi geliştirerek; öncü ve yenilikçi şirket olmayı,
  • Elginkan Topluluğu ve EMAS olarak değerlerimize ve etik kurallara uygun çalışmayı

 

Taahhüt ederiz.”

E.C.A. Mobil

EMAR Teknisyen

E.C.A. Akıllı Cihazlar