TR | EN

Amaç ve İlkelerimiz

Geri

Amaç ve İlkelerimiz

ELGİNKAN AİLESİ olarak, EBEDİ MÜESSESE ülküsü ile bütün varlığını kurduğu ELGİNKAN VAKFI‘na vakfeden KURUCULARI ve ELGİNKAN TOPLULUĞU, yarım yüzyıldır çalışanları ile birlikte, Topluluk Şirketlerini önce Avrupa, daha sonra dünya şirketleri haline getirmeyi, Türk ekonomisinde, iş hayatında, iş ahlakı ve toplum kültürü normlarında kıymet yaratarak EBEDİ MÜESSESE olmayı amaçlar.
 
Topluluğun Bu Amacının Gerçekleştirilmesinde Uyulacak İlkeler:
 
Yıllarca beraber olmak
 
Ürünlerimizi dünya kalitesi ve standartlarında, kullanım kolaylığı, servis hizmeti olanakları, müşteri, bayi ve servis ilişkilerimizde devamlılığı ve tatmini sağlamak ve kamuoyunda sahip olduğumuz imajı korumak ve geliştirmek.
 
Sağlıklı büyüme
 
Ülkenin kalkınmasına yön verecek sektörleri tespit etmek ve faaliyetlerini buna göre yönlendirmek. Türk Halkının hizmetine sunma amacı doğrultusunda, sağlıklı büyüme şuuru ile elde ettiği bütün kazancı tekrar yatırıma dönüştürmek.
 
Varlığımızın dayanağı olan doğruluğumuz
 
Helal kazanç, israftan kaçınmak, Türk kültürü adet ve geleneklerine bağlılık, yasalara ve ahlaki kurallara saygılı, adil ve dürüst çalışma ilkesini benimsemek, bu ilkeleri gelecek kuşaklara devretmek, tüm faaliyelerimizde çevre koruma şuuru ile hareket etmek.
 
Varlığımızın kaynağını çalışanlarımız kabul etmek
 
En iyi yatırım insana yapılan yatırımdır. Çalışanlarımızın yeteneklerinden, gücünden ve yaratıcılığından faydalanmak, verimliliklerini arttırmak, gelişmelerine imkan tanımak, bilgi transferinin ve paylaşımının sağlandığı, sevgi ve saygının varolduğu ortamı yaratmak görevimizdir. Çalışanlarımızda sahiplik duygusunun geliştirilmesi ve girişimcilik ruhunun ön plana çıkarılması yönetim felsefemizin temel taşıdır. Üretken insan gücü yetiştirecek eğitim kurumları kurmak, bu hizmetleri ELGİNKAN VAKFI kanalı ile topluma yayarak ebedileştirmek.
 
Yukarıdaki ilkeler, Elginkan Topluluğu’nun, Türk Halkına, müşterilerine ve çalışanlarına taahhüdüdür.

E.C.A. Mobil

EMAR Teknisyen

E.C.A. Akıllı Cihazlar