TR | EN

Çevre Politikası

Çevre Politikası

AMACIMIZ; Elginkan Topluluğunun bir kuruluşu olan ve Isı Sektöründe faaliyet gösteren EMAS A.Ş.’nin Vizyon ve Misyonuyla oluşturulmuş hedef ve stratejileri doğrultusundaki faaliyetlerinde ve ürünlerinde çevrenin korunmasını ilke edinerek bizden sonraki nesillere temiz ve yaşanabilir bir dünya bırakmaya katkıda bulunmaktır.
 
Bu nedenle;
  • Üst yönetimin desteği ile şirketin tüm çalışanlarında, müşterilerde ve tedarikçilerde çevre bilincini yaygınlaştırmayı,
  • EMAS A.Ş. çevre boyutları göz önünde tutularak ürün tasarlamayı, çevre boyutlarında yürürlükteki yasal çevre şartlarına ve uluslararası çevre mevzuatlarına uymayı,
  • Kaynak kullanımını azaltmak için, ürettiği ürün teknolojisinde sürekli gelişmeyi sağlayarak enerji tüketimini azaltmayı, atıklarda geri dönüşümü sağlamayı,
  • Kirliliğin önlenmesi için atık yönetimimiz sayesinde, atıklarımızı sürekli “kontrol altında tutmayı” ve bunlarda sürekli iyileştirmeleri sağlamayı,
  • Çevre Amaç ve Hedeflerinin belirlenmesi ve periyodik gözden geçirmeler ile bunlara ulaşılmasını,
  • TS EN ISO-14001 Çevre Yönetim Sisteminin dokümante edilmesini, uygulanmasını ve devamının sağlanmasını,
  • EMAS A.Ş. Çevre Politikası’nın tüm çalışanlara duyurulmasını, Çevre Yönetim
taahhüt eder.